Nowe dłuższe okresy ważności kart debetowych

Z radością informujemy, że wydłużyliśmy okres ważności nowych kart debetowych do 5 lat!

Od listopada 2022 r. wszystkie nowo wydane oraz wznawiane karty debetowe posiadają 5-letni okres ważności.  Proces nie wymaga żadnych działań ze strony Klientów.

Nowy "Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla osób fizycznych" uwzględniający powyższe zmiany dostępny jest TUTAJ.
Nowy "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie" uwzględniający powyższe zmiany dostępny jest TUTAJ.