Aktualności

 • Dla Ciebie
  29-01-2021

  Uwaga na podejrzane maile i SMS o niedopłacie.

  W związku ze zwiększoną aktywnością cyberprzestępców, a tym samym zwiększoną liczbą występujących w ostatnim czasie transakcji fraudowych realizowanych w szczególności przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay poniżej przedstawiamy rekomendacje związane z najczęściej występującym schematem oszustw.
 • Dla Ciebie
  08-01-2021

  Zmiany w płatnościach kartami w internecie

  Płatności kartami w Internecie zyskują dodatkowe zabezpieczenie.
 • Dla Ciebie
  30-11-2020

  Tarcza Finansowa - potwierdzenie umocowania Beneficjentów.

  Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
 • Dla Ciebie
  19-10-2020

  Pracownicze Plany Kapitałowe

  PPK to powszechny i dobrowolny program oszczędnościowo-inwestycyjny umożliwiający gromadzenie środków dla Pracowników przez: Pracodawcę, Państwo oraz Pracownika.