PPK to powszechny i dobrowolny program oszczędnościowo-inwestycyjny umożliwiający gromadzenie środków dla Pracowników przez: Pracodawcę, Państwo oraz Pracownika.
  • Dla większości pracodawców jest programem obligatoryjnym – pracodawcy w określonych przez Ustawę terminach mają obowiązek podpisać Umowę o Zarządzanie z instytucją finansową.
  • Dla pracowników PPK jest programem dobrowolnym – pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia są zapisywani automatycznie (o ile wcześniej nie złożyli deklaracji rezygnacji) z możliwością zrezygnowania i wznowienia uczestnictwa w dowolnym momencie.
  • Środki zgromadzone w programie są prywatne i w pełni dziedziczone. W BPS TFI 24h/7dni w tygodniu można je monitorować przez serwis STI24

Dowiedz się więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych: https://ppk.bpstfi.pl/