Rządowe wakacje kredytowe

Od 29.07.2022 roku można składać wnioski o zawieszenie spłaty nawet 8 rat kredytu hipotecznego w latach 2022 - 2023.

Wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych wywołany inflacją postawił w trudnej sytuacji finansowej wiele gospodarstw domowych. Wakacje kredytowe pozwalają złapać oddech i zabezpieczyć swój budżet domowy na przyszłość.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?
Zawieszenie spłaty rat może dotyczyć jednego kredytu hipotecznego zaciągniętego w PLN, przeznaczonego na własne potrzeby mieszkaniowe, które zostały zaciągnięte przed 1 lipca 2022 roku.

Ile rat można zawiesić?
Spłatę rat kredytu możesz zawiesić w następujących okresach: 

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Łącznie w latach 2022-2023 możesz zawiesić spłatę aż 8 rat! Wszystkie raty możesz zawiesić składając jeden Wniosek. 

Co się dzieje z zawieszonymi ratami?
Zawieszeniu ulega rata, która zgodnie z harmonogramem ma być płatna w miesiącu wskazanym przez Kredytobiorcę na wniosku w terminach zgodnie z Ustawą. Okres kredytowania jest wydłużany o ilość zawieszanych rat. Odsetki za okres zawieszenia nie są naliczane.

Ważne informacje
Aby rata został zawieszona wniosek musi wpłynąć do Banku najpóźniej w dniu płatności raty, prosimy jednak aby nie zwlekać do ostatniej chwili i składać wnioski przed płatnością rat. W przypadku wniosków składanych droga pocztową decyduje data doręczenia wniosku do banku. Wnioski przysłane w dni robocze drogą elektroniczną po godzinie 15:00 uznaje się za doręczone następnego dnia roboczego.

Jak wykorzystać nadwyżkę finansową?
Zachęcamy wszystkich korzystających z wakacji kredytowych do ulokowania zgromadzonej nadwyżki finansowej na koncie oszczędnościowym lub lokacie aby w miesiącach, w których raty będą spłacane, móc bezproblemowo uregulować swoje zobowiązania.  Wykorzystajmy rozsądnie zgromadzony bufor finansowy!

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat?

  • Za pomocą Bankowości Internetowej. Do internetowego wniosku należy dołączyć skan Wniosku o wakacje kredytowe podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Aby złożyć Wniosek po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej należy wybrać miniaplikację "Wnioski", klikamy "Złóż Wniosek". W sekcji "Wnioski różne" klikamy "Złóż", z rozwijanego menu wybieramy "Wakacje kredytowe". 
  • Za pomocą poczty elektronicznej. Skan Wniosku podpisany przez wszystkich kredytobiorców należy wysłać na adres mailowy, który znajduje się we Wniosku o wakacje kredytowe. 
  • Za pomocą poczty tradycyjnej. Podpisany przez wszystkich kredytobiorców Wniosek należy wysłać na adres wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Lista placówek znajduje się tutaj.
  • Osobiście w wybranej placówce Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Wniosek winien zostać podpisany przez wszystkich kredytobiorców.

Co zrobić gdy jeden z Kredytobiorców nie ma możliwości podpisania wniosku?
Gdy jeden z kredytobiorców przebywa np. za granicą i nie ma możliwości złożenia podpisu na Wniosku o wakacje kredytowe, wówczas wystarczy przesłać podpisane przez niego szczegółowe pełnomocnictwo do złożenia dyspozycji zawieszenia rat kredytu.  

 

Uwagi do dokumentów.
Plik PDF "Wniosek o wakacje kredytowe" jest aktywny i można go uzupełnić z poziomu  przeglądarki internetowej (np. Edge). Składając wniosek przez Bankowość Internetową pamiętajmy aby strony Wniosku lub ewentualne pełnomocnictwo stanowiły jeden plik.