Ograniczone transakcje finansowe do/z Rosji i Białorusi

W wyniku wprowadzenia na Rosję i Białoruś sankcji gospodarczych, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych z wymienionymi krajami.

W związku z powyższym należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie z/do ww. krajów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.