Zasady spłaty subwencji z tarczy finansowej 1.0

Szanowni Państwo, poniżej opisujemy w jaki sposób należy spłacać tę część subwencji z Tarczy Finansowej 1.0, którą są Państwo zobligowani zwrócić do PFR-u.

Pierwsza bardzo ważna zasada. Spłata subwencji nie będzie odbywać się automatycznie. Spłaty należy wykonywać osobiście poprzez bankowość internetową, na podstawie harmonogramu, który jest udostępniony w zakładce „Tarcza Finansowa PFR”. Harmonogram jest podzielony na 24 równe raty, z czego ostatnia rata to często rata wyrównująca. Zalecamy ustawienie zlecenia stałego w bankowości, które zwolni Państwa z pamiętania o comiesięcznych przelewach na spłatę subwencji. Proszę jedynie sprawdzić czy ostatnia rata nie różni się kwotowo od pozostałych. W bankowości znajdą Państwo rachunek, na jaki trzeba co miesiąc przelewać środki.

Poniżej prezentujemy ścieżkę, pod którą znajdziecie Państwo wszystkie wymienione powyżej informacje.

Logujemy się do bankowości internetowej i klikamy na zakładkę „Tarcza Finansowa PFR”

pfr01.png [423.34 KB]

Następnie klikamy w zakładkę „Harmonogram spłat”

pfr02.png [79.89 KB]

Tutaj mamy wszystkie szczegóły, czyli kwota do spłaty, liczba rat, numer rachunku do spłaty itd.

pfr03.png [69.16 KB]

Na podstawie tych danych dokonujecie Państwo co miesiąc spłaty subwencji.

Nadpłata subwencji

W przypadku nadpłaty subwencji, prosimy o przelew minimum jednej kwoty raty subwencji na wskazany rachunek do spłaty. Spłata musi być poprzedzona złożeniem w Banku „Dyspozycji wcześniejszej spłaty subwencji” (załącznik poniżej). W deklaracji decydują Państwo, czy kwota nadpłaty ma pomniejszyć kwotę raty kapitałowej subwencji, czy też skrócić okres spłaty subwencji. Pismo powinno zostać złożone w Banku minimum 5 dni roboczych przed wskazaną datą nadpłaty.     

Całkowita spłata subwencji

W przypadku całkowitej spłaty subwencji, prosimy o przelew całej kwoty na wskazany rachunek z tytułem przelewu „całkowita spłata subwencji”. Spłata musi być poprzedzona złożeniem w Banku „Dyspozycji wcześniejszej spłaty subwencji” (załącznik poniżej). Pismo powinno zostać złożone w placówce Banku minimum 5 dni roboczych przed wskazaną datą nadpłaty.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt z Państwa opiekunami w naszym Banku.