Zebrania Grup Członkowskich

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubaczowie zawiadamia Członków Banku, iż zebrania poszczególnych Grup Członkowskich odbędę się wg poniższego harmonogramu:

  

Grupa Członkowska Miejsce data i godzina
Horyniec Zdrój Budynek Fili w Horyńcu Zdroju, Al. Przyjaźni 9A 01.04.2022, godz: 15:30
Wielkie Oczy Budynek Filii w Wielkich Oczach, ul. Cerkiewna 7 04.04.2022, godz: 15:30
Oleszyce Budynek Filii w Oleszycach, ul Rynek 21A 05.04.2022, godz: 15:30
Stary Dzików Budynek Oddziału w Starym Dzikowie, ul Kościuszki 73 06.04.2022, godz: 15:30
Lubaczów Budynek Centrali w Lubaczowie, ul Rynek 28 07.04.2022, godz: 16:00
Cieszanów Budynek Filii w Cieszanowie, ul Mickiewicza 1 08.04.2022, godz: 15:30

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubaczowie złoży sprawozdanie:

 1. Z działalności Banku Spółdzielczego w Lubaczowie ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej.
 2. Z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania  Grupy Członkowskiej.
 3. Poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego w Lubaczowie na bieżący rok oraz zasadach i warunkach;
  - udzielania kredytów,
  - gromadzenia oszczędności,
  - o planowanym podziale nadwyżki bilansowej.

Zebrani Członkowie Grup Członkowskich:

 1. Ocenią działalność Oddziału / Filii Banku Spółdzielczego w Lubaczowie i realizację podjętych uchwał.
 2. Dokonają wyboru Delegatów na Zebranie Przedstawicieli Banku.
 3. Przedyskutują kierunki działania Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.
 4. Zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawniania działalności Oddziału / Filii Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.