Zebranie Grup Członkowskich

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, zawiadamia Członków Banku o Zebraniach Grup Członkowskich, które odbędą się według
poniższego harmonogramu:

 

Nazwa grupy Miejsce data i godzina
Grupa Członkowska Cieszanów Budynek Fili w Cieszanowie, ul Mickiewicza 1  1 marca 2023
środa godz: 15:30
Grupa Członkowska Horyniec Zdrój Budynek Filii w Horyńcu Zdroju, Al. Przyjaźni 9A  2 marca 2023
czwartek godz: 15:30
Grupa Członkowska Lubaczów Budynek Centrali w Lubaczowie, ul Rynek 28 3 marca 2023
piątek godz: 15:30
Grupa Członkowska Wielkie Oczy  Budynek Filii w Wielkich Oczach, ul. Cerkiewna 7  6 marca 2023
poniedziałek godz: 15:30
Grupa Członkowska Oleszyce Budynek Filii w Oleszycach, ul Rynek 21A  7 marca 2023
wtorek godz: 15:30
Grupa Członkowska Stary Dzików Budynek Oddziału w Starym Dzikowie, ul Kościuszki 73  8 marca 2023
środa godz: 15:30