Biometria

Biometria to innowacyjność, bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z produktów finansowych. W naszym Banku zastosowaliśmy najbardziej uniwersalną technologię dostępną na świecie - Finger Vein, która oparta została na analizie unikalnego wzorca naczyń krwionośnych palca.

 

Dzięki takiej weryfikacji oraz autoryzacji tożsamości, możesz teraz bezpiecznie korzystać z naszych bankomatów biometrycznych bez konieczności posiadania przy sobie karty bankomatowej oraz podawania indywidualnego numeru PIN konta.

Na czym to polega?

Aby móc korzystać z biometrii pobierzemy od Ciebie trzy wzorce biometryczne z jednego palca prawej oraz lewej dłoni za pomocą czytnika skanującego układ naczyń krwionośnych palca. Uzyskane w ten sposób dane wprowadzimy do systemu wraz z pozostałymi informacjami osobowymi.

Skanowanie naczyń krwionośnych jest całkowicie nieszkodliwym procesem, odbywającym się za pomocą niewidzialnego dla człowieka światła w podczerwieni, i trwającym około 1,5 sekundy. Światło skanera jest absorbowane przez hemoglobinę znajdującą się w palcu i powoduje tworzenie się cienia. Taki cień jest widziany w kamerze jako sieć naczyń krwionośnych. Powstały w ten sposób obraz jest następnie przetwarzany w kod biometryczny, stając się Twoim indywidualnym i niepowtarzalnym PIN-em, którego nikt nie będzie w stanie Ci ukraść ani podrobić. Tym samym Twoje pieniądze będą jeszcze bardziej bezpieczne.

Jak korzystać z bankowości biometrycznej?

  • usługa jest dostępna wyłącznie w bankomatach posiadających czytnik biometryczny,
  • obecnie w woj. podkarpackim działa ponad 80 bankomatów biometrycznych, dostępnych 24 godziny na dobę,
  • w bankomacie wybierasz z menu opcję „Wypłata biometryczna”,
  • wprowadzasz za pomocą klawiatury unikalny identyfikator (nr PESEL lub dowolny ciąg cyfr od 4 do 11 znaków),
  • unikalny identyfikator podajesz w Banku podczas uruchamiania usługi bankowości biometrycznej, który następnie zostaje wprowadzony do systemu,
  • po wprowadzeniu osobistego identyfikatora, wystarczy przyłożyć palec do czytnika biometrycznego, aby rozpocząć cały proces weryfikacji tożsamości,
  • po pomyślnym zweryfikowaniu Twoich danych przez system, dalsze korzystanie z bankomatu wygląda identycznie jak w przypadku wypłaty gotówki za pomocą karty.

Bankowość biometryczna to jeszcze większe bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Dzięki niej Twoje dane są dodatkowo chronione, a ich skopiowanie i wykorzystanie w działalności przestępczej, jak np. skimming, jest niemożliwe!

Skontaktuj się z nami i korzystaj jeszcze bezpieczniej z usług naszego Banku!