Artykuły

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym to ważny element finansowej dzielności każdej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z samouczkiem w którym pokazujemy jak zrobić przelew do US.

Jak zrobić przelew do urzędu skarbowego?

PAMIĘTAJMY że aby wykonać przelew podatkowy, należy zalogować się do serwisu bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, a następnie wybrać opcje PRZELEWY i PRZELEW PODATKOWY  po czym:

  • Wybrać opcję „Przelew podatkowy”(domyślnie zaznaczona będzie opcja "wpłaty na indywidualny rachunek podatkowy”).
  • Wprowadzić symbol formularza, lista dostępnych symboli formularzy jest zależna od wybranej wartości przy radiobuttonie Podatek. Dla wpłat na indywidualne mikrorachunki podatkowe dostępne będą formularze, dla których zgodnie z ustawą mają być wpłacane podatki na tego typu rachunki np.za podatki CIT, PIT, VAT. Dla pola „Inne” dostępne będą formularze, np. PCC, PTS, WRD, dla których wpłaty należy kierować na mikrorachunki organów podatkowych. W tym przypadku lista dostępnych formularzy jest dodatkowo ograniczona do tych, które są rozliczane w wybranych wyżej polach: Miasto, Organ podatkowy.
  • Typ identyfikatora podatnika: w tym oknie możemy podać np. numer NIP, PESEL albo dane dokumentów tożsamości. 
  • Okres: następnie należy wskazać okres, za jaki wykonujemy przelew podatkowy.
  • Kwota przelewu: należy wprowadzić sumę, która ma trafić na konto urzędu skarbowego.
  • Identyfikacja zobowiązania: okno wypełniamy tylko wtedy, jeżeli przelew wynika z wydanej przez organ podatkowy decyzji. 

Po dokonaniu akceptacji danych aktualnie posiadaną metodą autoryzacji i wybraniu przycisku [AKCEPTUJ], użytkownikowi wyświetlane jest potwierdzenie przekazania dyspozycji do realizacji wraz z przyciskami analogicznymi jak dla przelewu zwykłego.

Niezależnie od tego, czy przelew podatkowy wędruje na indywidualny mikrorachunek, czy konto konkretnego urzędu, jesteśmy w stanie wykonać go z poziomu bankowości elektronicznej lub mobilnej niemal dokładnie w taki sam sposób.

Dodatkowo  TUTAJ znajdziecie Państwo dokumentacje która opisuje pełną funkcjonalność miniaplikacji "Przelewy" w tym także typ przelewu podatkowego.