E-Urząd

  • Wniosek Dobry Start

    Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

  • Wniosek Rodzina 500+

    Program Rodzina 500 Plus jest świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

  • Potwierdzanie tożsamości - MojeID

    MojeID służy do zdalnego potwierdzania tożsamości. Pozwala na bezpieczną weryfikację danych klienta za pomocą bankowości internetowej.