Wniosek Rodzina 500+

Prawo do świadczenia jest ustalane na roczny okres świadczeniowy od 01.06 do 31.05 następnego kalendarzowego roku. Świadczenie przyznawane jest na każde z dzieci bez względu na dochód rodziny. Wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Wniosek Rodzina 500+ można składać wyłącznie przez internet, np w naszej bankowości internetowej i aplikacji BSGo,
  • Należy pamiętać o składaniu Wniosków na kolejne okresy,