Fundacja

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie od samego początku (na przestrzeni ponad stu lat istnienia) bardzo mocno wspiera różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i charytatywnym. Aby działania te były coraz bardziej efektywne, w lipcu 2019 roku, powołana została Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Uważamy, że umiejętność bycia dobrym należy ćwiczyć i doskonalić.

Mając na uwadze fakt, że pomagając innym pomagamy również sobie zapraszamy do współpracy zarówno poprzez wspieranie działań podejmowanych przez naszą Fundację jak i w szerzeniu idei wolontariatu.

Jesteśmy przekonani, że każdy, nawet najmniejszy gest zmienia czyjś Świat. Razem chcielibyśmy zmieniać ten Świat, realizując działania w zakresie:

 • oświaty i wychowania młodzieży, poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież,
 • popularyzowania wiedzy ekonomicznej, w szczególności w obszarze bankowości i finansów,
 • promocji aktywnego, w tym sportowego stylu życia,
 • ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  Sprawdź co się dzieje na naszym profilu     logo fb na strone fundacji.png [4.62 KB]

 

 

 

Program stypendialny 2021

Dokumenty dotyczące X edycji Programu stypendialnego można składać od 10.11.2021 do 30.11.2021, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie, ul. Rynek 28.

 

Stypendia na I rok studiów

slider stypendia.jpg [57.58 KB]

Tegorocznych maturzystów zapraszamy do aplikowania o stypendium na I rok studiów.

Z dumą i radością informujemy, że Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie wzięła udział w Konkursie „Dyplom z Marzeń” i została włączona do Programu Stypendiów Pomostowych. W związku z tym będziemy uczestniczyć w udzieleniu stypendiów pomostowych na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja pozarządowych organizacji lokalnych, wśród których od tego roku znalazła się również nasza Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Stypendium w roku akademickim 2021/2022 wynosić będzie 7 000 zł.

 

Maturzysto, aby ubiegać się o stypendium w XX edycji PSP w II segmencie musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r.,
 • osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze (liczbę punktów oblicz sam stosując następujący algorytm http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.960,00 zł. brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 • mieszkać na terenie powiatu lubaczowskiego (dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie)
 • posiadać rekomendację naszej Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

 

Do składania wniosków zapraszamy kandydatów, którym Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie udzieliła swoich rekomendacji.

Kandydat wypełniając formularz musi w pierwszym kroku wskazać organizację, która zakwalifikowała go do udziału w Programie.

Stypendia pomostowe krok po kroku:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych https://www.stypendia-pomostowe.pl/
 2. Zobacz, jakie warunki należy spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/dokumenty/
 4. Złóż wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów. Dołącz do wniosku kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz) oraz – dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),

Wnioski o rekomendację należy składać do 06 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie: ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej przy Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przyznające rekomendacje odbędzie się w okresie od 1 do 5 sierpnia 2021 r. Kandydaci, którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową najpóźniej do 5 sierpnia 2021 r.

 1. Jeśli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś rekomendację Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie – złóż wniosek online: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Aplikacja będzie aktywna w dniach od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16:00

 1. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 23 sierpnia 2021 dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul. Rynek 28, jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o stypendium pomostowe.

 

Maturzysto, jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel.: 531 779 213 lub 730 320 469 lub mailowo: fundacja@bslubaczow.pl

 

Dokumenty do pobrania:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/najczestsze-pytania/

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2020/11/PSP_Poradnik_I_rok_krok-po-kroku.pdf

Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2020 rok

Sprawozdania z działalności Fundacji za 2019 rok