Fundacja

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie od samego początku (na przestrzeni ponad stu lat istnienia) bardzo mocno wspiera różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i charytatywnym. Aby działania te były coraz bardziej efektywne, w lipcu 2019 roku, powołana została Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Uważamy, że umiejętność bycia dobrym należy ćwiczyć i doskonalić.

Mając na uwadze fakt, że pomagając innym pomagamy również sobie zapraszamy do współpracy zarówno poprzez wspieranie działań podejmowanych przez naszą Fundację jak i w szerzeniu idei wolontariatu.

Jesteśmy przekonani, że każdy, nawet najmniejszy gest zmienia czyjś Świat. Razem chcielibyśmy zmieniać ten Świat, realizując działania w zakresie:

  • oświaty i wychowania młodzieży, poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież,
  • popularyzowania wiedzy ekonomicznej, w szczególności w obszarze bankowości i finansów,
  • promocji aktywnego, w tym sportowego stylu życia,
  • ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

    Sprawdź co się dzieje na naszym profilu     logo fb na strone fundacji.png [4.62 KB]

 

 

 

 

 

Sprawozdania z działalności Fundacji za 2019 rok