Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa jest to zobowiązanie banku do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty, beneficjentowi gwarancji w sytuacji gdyby Klient Banku nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.

W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie możesz skorzystać z następujących rodzajów gwarancji:
- gwarancje przetargowe,
- gwarancje należytego wykonania umowy,