Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

Marzysz o własnym domu, mieszkaniu lub działce, a może myślisz o remoncie lub spłacie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku? Sam zdecyduj. My pomożemy Ci w realizacji tej decyzji, przygotowując dla Ciebie zindywidualizowaną ofertę na korzystnych warunkach w ramach kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”. Sprawdź szczegóły!

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”, to przede wszystkim:

 • kredyt wypłacany w złotówkach (PLN),
 • okres kredytowania do 25 lat,
 • maksymalnie 3 lata karencji w spłacie zadłużenia,
 • finansowanie do 90% wartości inwestycji,
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 • udogodnienie w postaci tzw. „Wakacji Kredytowych”,
 • stała marża kredytowa ustalana indywidualnie -  nawet 1,50% (wyjściowo 2,50%)
 • spłata kredytu w ratach malejących lub równych,
 • prowizja Banku 1,00% dla kredytów 120 miesięcy,
 • prowizja 1,80% dla pozostałych, 
 • kredyt jest wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • obowiązuje zmienna stopa procentowa.

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” to doskonałe wsparcie finansowe, które można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup działki budowlanej, mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • wykup prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym Banku,
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, wykończenie, remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Oprocentowanie

 • oprocentowanie kredytu mieszkaniowego według zmiennej stopy procentowej (stopa referencyjna + marża Banku ustalana na 3-miesięczne okresy),
 • stopa referencyjna – stawka WIBOR 3M,
 • stała marża Banku w całym okresie kredytowania, nawet 1,50% (wyjściowo 2,50%)
 • RRSO: 6,51%

Marża Banku ulega obniżeniu, jeżeli m.in.:

 • posiadasz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w ramach którego dokonywane są stałe miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, renty lub emerytury (o 0,20%),
 • posiadasz kartę kredytową i/lub korzystasz z kredytu odnawialnego na swoim koncie w naszym Banku w kwocie nie niższej niż 2 000 PLN (o 0,10%),
 • dojdzie do cesji na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej/polis ubezpieczeniowych nieruchomości zawartej w naszym Banku (o 0,10%),
 • wskażesz nasz Bank jako głównego uposażonego z tytułu Twojej polisy ubezpieczeniowej/polis ubezpieczeniowych na życie zawartej u nas (o 0,30%).
 • posiadasz dobrą historię kredytową - uzyskasz wartość punktową w ocenie ryzyka kredytowego osoby fizycznej przekraczającą 480 punktów w Bankowym Raporcie Kredytowym Biura Informacji Kredytowej S.A.,   (o 0,10%)
 • posiadasz udokumentowany wkład własny w momencie udzielania kredytu na poziomie nie niższym niż 30%, (o 0,20%)

RRSO

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,51 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 428 797,16 zł, oprocentowanie zmienne 5,77% (stopa referencyjna Wibor 3M + stała marża banku 1,50% przy założeniu że Klient spełni warunki uprawniające do obniżenia marży to jest: Klient posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w ramach którego dokonywane są stałe miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, renty lub emerytury, Klient posiada kartę kredytową i/lub korzysta z kredytu odnawialnego na swoim koncie w naszym Banku w kwocie nie niższej niż 2 000 PLN, Dojdzie do cesji na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej/polis ubezpieczeniowych nieruchomości zawartej w naszym Banku, Klient wskażesz nasz Bank jako głównego uposażonego z tytułu Twojej polisy ubezpieczeniowej/polis ubezpieczeniowych na życie zawartej u nas, Klient posiadasz dobrą historię kredytową - uzyska wartość punktową w ocenie ryzyka kredytowego osoby fizycznej przekraczającą 480 punktów w Bankowym Raporcie Kredytowym Biura Informacji Kredytowej S.A., Klient posiada udokumentowany wkład własny w momencie udzielania kredytu na poziomie nie niższym niż 30%), całkowity koszt kredytu 178 797,16 zł (w tym: prowizja 4 500,00 zł, odsetki 163 758,16 zł, ubezpieczenie 10 520,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 230 miesięcznych rat stałych pierwsza rata 1798,95 zł ostatnia 1798,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10,05,2022 na reprezentatywnym przykładzie.

Zapraszamy po szczegóły dotyczące kredytu mieszkaniowego do jednej z naszych placówek. Przygotujemy dla Ciebie optymalną ofertę kredytową, która pozwoli zrealizować Twoje plany mieszkaniowe.

Powiązane produkty

Zobacz także

Google Pay

Jeżeli kochasz płacić za zakupy telefonem lub myślisz o tym, aby rozpocząć swoją przygodę z płatnością mobilną, to Google Pay jest idealnym...

Gwarancje KFG

Gwarancje de minimis KFG to jedna z form pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na zabezpieczenie spłaty kredytu.