Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

Marzysz o własnym domu, mieszkaniu lub działce, a może myślisz o remoncie lub spłacie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku? Sam zdecyduj. My pomożemy Ci w realizacji tej decyzji, przygotowując dla Ciebie zindywidualizowaną ofertę na korzystnych warunkach w ramach kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”. Sprawdź szczegóły!

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”, to przede wszystkim:

 • kredyt wypłacany w złotówkach (PLN),
 • okres kredytowania do 25 lat,
 • maksymalnie 3 lata karencji w spłacie zadłużenia,
 • finansowanie do 90% wartości inwestycji,
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 • udogodnienie w postaci tzw. „Wakacji Kredytowych”,
 • stała marża kredytowa ustalana indywidualnie -  nawet 1,50% (wyjściowo 2,50%)
 • spłata kredytu w ratach malejących lub równych,
 • prowizja Banku 1,00% dla kredytów 120 miesięcy,
 • prowizja 1,80% dla pozostałych, 
 • kredyt jest wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • obowiązuje zmienna stopa procentowa.

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” to doskonałe wsparcie finansowe, które można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup działki budowlanej, mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • wykup prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym Banku,
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, wykończenie, remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Oprocentowanie zmienne:

 • oprocentowanie kredytu mieszkaniowego według zmiennej stopy procentowej (stopa referencyjna ustalana na 3-miesięczne okresy + stała marża Banku),
 • stopa referencyjna WIBOR 3M na okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 - 7,16%,
 • stała marża Banku w całym okresie kredytowania, nawet 1,50% (wyjściowo 2,50%)
 • RRSO dla oprocentowania z marżą 2,50% - 10,24%

Oprocentowanie okresowo- stałe:

 • oprocentowanie kredytu mieszkaniowego przez pierwsze 60 miesięcy jest stałe, następnie według zmiennej stopy procentowej (stopa referencyjna ustalana na 3-miesięczne okresy + stała marża Banku),
 • stopa referencyjna WIBOR 3M na okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 - 7,16%,
 • oprocentowanie w okresie stałym: 8,70% (do dnia 31.12.2022)
 • stała marża Banku w całym okresie kredytowania, nawet 1,50% (wyjściowo 2,50%)
 • RRSO dla oprocentowania z marżą 2,50% - 9,77%

 

Marża Banku ulega obniżeniu, jeżeli m.in.:

 • posiadasz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w ramach którego dokonywane są stałe miesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia, renty lub emerytury (o 0,20%),
 • posiadasz kartę kredytową i/lub korzystasz z kredytu odnawialnego na swoim koncie w naszym Banku w kwocie nie niższej niż 2 000 PLN (o 0,10%),
 • dojdzie do cesji na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej/polis ubezpieczeniowych nieruchomości zawartej w naszym Banku (o 0,10%),
 • wskażesz nasz Bank jako głównego uposażonego z tytułu Twojej polisy ubezpieczeniowej/polis ubezpieczeniowych na życie zawartej u nas (o 0,30%).
 • posiadasz dobrą historię kredytową - uzyskasz wartość punktową w ocenie ryzyka kredytowego osoby fizycznej przekraczającą 480 punktów w Bankowym Raporcie Kredytowym Biura Informacji Kredytowej S.A.,   (o 0,10%)
 • posiadasz udokumentowany wkład własny w momencie udzielania kredytu na poziomie nie niższym niż 30%, (o 0,20%)

RRSO

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,77 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 314 951,00 PLN, okres kredytowania: 303 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,70% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,66% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,16%) i indywidualnie ustalonej marży  w wysokości 2,50%, w okresie oprocentowania okresowo stałego równa rata miesięczna: 2 571,51 PLN, łączna liczba rat: 60, %, w okresie oprocentowania zmiennego równa rata miesięczna 2 753,86 PLN, łączna ilość rat 243. Łączna ilość rat w obu okresach 303. Całkowity koszt kredytu 511 507.09  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 508 338.58 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 149.51 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 826 458,09 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 20.12.2022r . na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania zmiennego:

Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,24 %% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 314 951,00 PLN, okres kredytowania: 303 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu: 9,66 %% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,16 %) i marży Banku w wysokości 2,50 %, równa rata miesięczna: 2 780,18 PLN, łączna liczba rat: 303. Całkowity koszt kredytu 530 607,48 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 527 438,97 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 149,51 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  845 558,48 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień  20.12.2022. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

 

Zapraszamy po szczegóły dotyczące kredytu mieszkaniowego do jednej z naszych placówek. Przygotujemy dla Ciebie optymalną ofertę kredytową, która pozwoli zrealizować Twoje plany mieszkaniowe.

 

Powiązane produkty

Zobacz także

kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem!

Zamiana starego na nowe chodzi Ci po głowie? Weź kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem lub spłać korzystnie obecny i nie martw się o ro...

Google Pay

Jeżeli kochasz płacić za zakupy telefonem lub myślisz o tym, aby rozpocząć swoją przygodę z płatnością mobilną, to Google Pay jest idealnym...