Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

14-06-2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. nasz bank ma obowiązek weryfikować, czy Twój PESEL został zastrzeżony.

Twój numer PESEL bedziemy weryfikowali w następujących przypadkach:

 •  Przed zawarciem każdej Umowy o:
  rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  kredyt gotówkowy,
  kredyt w rachunku ROR (limit),
  kredyt hipoteczny,
  kartę kredytową,
  udzielenie wsparcia/zawarcia Aneksu w ramach FWK.
  Ponad to, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.
 • Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Lubaczowie jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnym naszym Oddziale Banku.
Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych oddziałach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Pamiętaj
Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

na stronie www.gov.pl,
w aplikacji mObywatel,
w urzędzie gminy.
Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.

 
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone