Działalność społeczna

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie jest częścią lokalnego społeczeństwa. Nasza praca wpływa pozytywnie nie tylko na gospodarcze oblicze naszego powiatu. Jesteśmy również instytucją odpowiedzialną społecznie.

Od wielu lat łączymy działalność bankowa z szeroko rozumianą działalnością społeczną. Nie tylko wspieramy lokalne inicjatywy i ciekawe pomysły, ale czasem sami je inicjujemy („Fundusz Stypendialny”, współpraca z lokalnymi klubami sportowymi). To cześć realizowanej przez nas misji w lokalnym środowisku. To odróżnia nas od innych instytucji finansowych.