Skip to main content
  • Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank.

  Lista Zakładów Ubezpieczeń

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone