Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank.