Kartosfera

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w styczniu zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku. Po zalogowaniu do KartoSFERY ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie. 

Szanowni Państwo, zachęcamy do rejestracji i korzystania z portalu kartosfera.pl, w którym otrzymujecie możliwość zarządzania swoimi kartami płatniczymi.

Dzięki platformie kartosfera.pl możemy:

  • aktywować karty,
  • zastrzegać karty,
  • bezpłatnie zmieniać kod PIN,
  • aktywować usługę 3D Secure,
  • ustanowienie kodu PIN dla usługi 3D Secure
  • zmieniać aktualne limity dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz internetowych,
  • zarządzać płatnościami zbliżeniowymi

Sprawdź w jaki sposób ustawić PIN do usługi 3D Secure