Skip to main content
  • Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

POLITYKA INFORMACYJNA

 

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Lubaczowie:

Informacje za rok 2022

Informacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie na podstawie art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe
Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie za rok 2022
Bilans Banku za rok 2022
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 
Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubaczowie

 

Informacje za rok 2021

Informacje za rok 2019

Bilans Banku 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Informacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie na podstawie art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe
Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie za rok 2019
Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubaczowie

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone