Skip to main content
  • Informacja o przedsiębiorcach

Informacja o przedsiębiorcach

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Wykaz umów outsourcingowych zawartych przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone