Kontakt

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji powyższego zgłoszenia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie znajduje się w zakładce „Ochrona danych osobowych”.