Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Lubaczowie sprawuje nadzór nad sprawami Banku kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku. Członkowie Rady wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu Banku na polskim rynku finansowym. W składzie Rady Nadzorczej wyodrębniona jest funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami Organu Nadzorującego.

 

Czesław Mazurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Buczek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zdzisław Cioch – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Bronisława Faszczowa - Członek Rady Nadzorczej

Janina Jabłońska - Członek Rady Nadzorczej

Adam Kaciuba – Członek rady Nadzorczej

Ryszard Kozicki – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Król – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Szałańska - Członek Rady Nadzorczej

Robert Szawara – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Zając – Członek Rady Nadzorczej