Skip to main content
  • Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Lubaczowie sprawuje nadzór nad sprawami Banku kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku. Członkowie Rady wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu Banku na polskim rynku finansowym. W składzie Rady Nadzorczej wyodrębniona jest funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami Organu Nadzorującego.

Czesław Mazurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Buczek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zdzisław Cioch – Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Bąk- Członek Rady Nadzorczej

Janina Jabłońska - Członek Rady Nadzorczej

Adam Kaciuba – Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Kozicki – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Szałańska - Członek Rady Nadzorczej

Robert Szawara – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Zając – Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Kamiński  – Członek Rady Nadzorczej

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone