Skip to main content
  • Kalendarium historyczne

Kalendarium historyczne

KALENDARIUM HISTORYCZNE

 

1907 – Powstaje towarzystwo oszczędności i kredytu w Lubaczowie (Kasa Stefczyka)

1907–14 – mimo dużej konkurencji (w 1913 roku w Lubaczowie zarejestrowanych jest 9 podmiotów bankowych) kasa rozwija się, zdobywając zaufanie miejscowej ludności, rzemieślników, kupców i rolników

1919–39 – trudne lata odbudowy znaczenia kas oszczędnościowych, kryzys po I wojnie światowej przekłada się na ich trudną sytuację

lata trzydzieste -  XX wieku to okres rozwoju, Kasy mają coraz mocniejszą pozycję

1936 - w grudniu tego roku lubaczowska kasa zrzeszała 191 członków, którym pozwalała przetrwać niejeden trudny moment w działalności

1939 - wybuch II wojny światowej ogranicza i wypacza działalność kas

1947 - 22 czerwca z inicjatywy lokalnych działaczy gospodarczych powstaje pierwszy w powiecie lubaczowskim bank: „Spółdzielczy Bank Rolniczy”, już pierwszy rok działalności zakończył się nadwyżką bilansową

1948 - Bank liczył już 320 członków, mimo wielu problemów, niedostatków i krępujących przepisów, działalność Banku jest dużym wsparciem dla lokalnego społeczeństwa

1950 - zmiana nazwy na „Gminna Kasa Spółdzielcza” z siedzibą w Lubaczowie

1956 - roku kasa została uprawniona do udzielania pożyczek i zapomóg ze środków własnych oraz gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek

1957 – w tym roku w Kasie było 1582 zgłoszenia na kredyty, liczyła ona 2215 członków

1960 - "Gminna Kasa Spółdzielcza" zmienia nazwę na "Bank Spółdzielczy"

1963 - przystąpiono do budowy nowej siedziby Banku przy Rynku w Lubaczowie, która zakończyła się jesienią 1964 roku

lata sześćdziesiąte - czas rozwoju Banku, który prowadzi aktywną politykę kredytową i zachęca do oszczędzania

1968 - Bank liczy 3426 członków i zatrudnia 19 pracowników

lata siedemdziesiąte - rośnie stabilność Banku, który w 1977 roku zatrudnia już 42 pracowników

1982 - uroczyste obchody 75 lecia Banku

1987 - uroczyste pożegnanie Reginy Solarz, wieloletniej dyrektorki Banku, na jej miejsce wybrano Danutę Płonczyńską

1987 - ze względu na poszerzający się teren działania, podjęto decyzję o zakupie samochodu

1990 - na mocy ustawy sejmowej, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie staje się samodzielny, w tym roku zakupione zostają pierwsze komputery

początek lat dziewięćdziesiątych - to trudny okres dla kraju i spółdzielczości, wiele Banków spółdzielczych upada, lubaczowski Bank Spółdzielczy przetrwał ciężki okres i stał się ważnym czynnikiem dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

1992 - Bank zrzeszył się w ramach Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, który wszedł później w skład Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

1992 - Bank zatrudnia 40 osób

1992 - zakończyła się kompleksowa komputeryzacja wszystkich oddziałów Banku

lata dziewięćdziesiąte - Bank inwestuje w polepszenie standardu obsługi klientów remontując placówki w Lubaczowie, Oleszycach, Wielkich Oczach i Horyńcu Zdroju

2001 - lubaczowski Bank połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Cieszanowie

początek nowego tysiąclecia - czas dynamicznego rozwoju Banku

2007 – Stulecie działalności Bank

2014 - Bank Spółdzielczy w Lubaczowie łączy siły z Bankiem Spółdzielczym w Starym Dzikowie

2017 - Bank Spółdzielczy w Lubaczowie na lubaczowskim rynku otwiera nową siedzibę w której mieszczą się  Centrala oraz Oddział Lubaczów

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone