Zarząd Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubaczowie składa się z trzech członków. Zarząd działając w interesie Banku ma na względzie cele oraz zasady prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe określone przez przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje nadzorcze. Realizując przyjętą strategię działalności kieruje się bezpieczeństwem Banku. W składzie Zarządu Banku jest wyodrębniona funkcja Prezesa Zarządu kierującego pracami tego organu.

Paweł Kapel - Prezes Zarządu

Piotr Żmurko – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Stanisław Goraj - Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-organizacyjnych