Skip to main content

Zebrania Grup Członkowskich w roku 2024

09-04-2024
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubaczowie zawiadamia Członków Banku, iż zebrania poszczególnych Grup Członkowskich odbędę się wg poniższego harmonogramu:

  

 GRUPA CZŁONKOWSKA  MIEJSCE  DATA I GODZINA
 Cieszanów  Budynek Filii w Cieszanowie, ul Mickiewicza 1 15.04.2024 poniedziałek, godz: 15:30
 Oleszyce  Budynek Filii w Oleszycach, ul Rynek 21A 18.04.2024, czwartek, godz: 15:30
 Stary Dzików  Budynek Oddziału w Starym Dzikowie, ul Kościuszki 73 19.04.2024, piątek, godz: 15:30
 Lubaczów  Budynek Centrali w Lubaczowie, ul Rynek 28 22.04.2024, poniedziałek, godz: 15:00
 Horyniec-Zdrój  Budynek Filii w Horyńcu-Zdroju, Al. Przyjaźni 9A 23.04.2024, wtorek, godz: 15:30
 Wielkie Oczy  Budynek Filii w Wielkich Oczach, ul. Cerkiewna 7 24.04.2024, środa, godz: 15:30

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubaczowie przedstawi następujące informacje

  1. O sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku Spółdzielczego,
  2. O wykonaniu planu handlowego filii / oddziału na tle całego Banku,
  3. Z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania oraz wywiązywania się Członków z obowiązków wobec Banku,
  4. O planach Banku Spółdzielczego na bieżący rok w zakresie:
    - działalności kredytowo- depozytowej;
    - o planie podziału nadwyżki bilansowej jaki zostanie poddany pod głosowanie podczas najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 Zebrani Członkowie Grupy 

  1. Omówią działalność filii Banku Spółdzielczego i realizację podjętych podczas poprzedniego Zebrania uchwał,
  2. Zgłoszą wnioski lub/i postulaty w sprawie działalności filii Banku Spółdzielczego.

Zebranie Grupy Członkowskiej ma prawo do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 Zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działania Grup Członkowskich określa „Regulamin zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Lubaczowie”, który jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul. Rynek 28 w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30. 

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone